فیلم های پر فروش هفته
Pacific Rim: Uprising

فروش در هفته: $28.1M | فروش کلی: $28.1M | هفته در اکران: 1 | تاریخ اکران:

Black Panther

فروش در هفته: $17.1M | فروش کلی: $631.4M | هفته در اکران: 6 | تاریخ اکران:

I Can Only Imagine

فروش در هفته: $13.6M | فروش کلی: $38.1M | هفته در اکران: 2 | تاریخ اکران:

Sherlock Gnomes

فروش در هفته: $10.6M | فروش کلی: $10.6M | هفته در اکران: 1 | تاریخ اکران:

Tomb Raider

فروش در هفته: $10.1M | فروش کلی: $41.4M | هفته در اکران: 2 | تاریخ اکران:

A Wrinkle in Time

فروش در هفته: $8.2M | فروش کلی: $74.1M | هفته در اکران: 3 | تاریخ اکران:

Love, Simon

فروش در هفته: $7.6M | فروش کلی: $23.5M | هفته در اکران: 2 | تاریخ اکران:

Paul, Apostle of Christ

فروش در هفته: $5.2M | فروش کلی: $5.2M | هفته در اکران: 1 | تاریخ اکران:

Game Night

فروش در هفته: $4.1M | فروش کلی: $60.8M | هفته در اکران: 5 | تاریخ اکران:

Midnight Sun

فروش در هفته: $4.0M | فروش کلی: $4.0M | هفته در اکران: 1 | تاریخ اکران:

مدیاسیتی - بزرگ ترین وبسایت فیلم و سریال